Psycholog Wiedeń – o mnie

Proces terapii rozumiem jako SPOTKANIE z drugim człowiekiem, towarzyszenie mu w odkrywaniu ważnych zdarzeń życiowych, które zostawiły ślad w psychice i przeszkadzają w osiąganiu celów życiowych.

Pracuję zgodnie z zasadami szkoły integracyjnej wykorzystującej najlepsze uznane osiągnięcia terapii, między innymi: terapii poznawczo-behawioralnej CBT, terapii systemów dla rodzin, terapii psychodynamicznej, RTZ i innych. Dobieram najefektywniejszy sposób pracy, w zależności od specyfiki problemu i potrzeb klienta. Stosowane przeze mnie metody i techniki są zgodne ze standardami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, którego jestem członkiem, jak również BÖP (Berufsverband Österreichischer Psychologinnen).